lunes, 7 de junio de 2021

El hombre que conocía el infinito

 Dirección Matt Brown

India colonial, 1913. Srinivasa Ramanujan ( Dev Patel) é un novo xenio autodidacta de 25 anos, que fracasou na universidade debido ao seu estudo case obsesivo e illante das matemáticas. Decidido a dedicarse á súa paixón, a pesar do rexeitamento e a burla dos seus compañeiros, Ramanujan ingresa no Trinity College de Cambridge baixo a tutela de G. H. Hardy (Jeremy Irons), un eminente e excéntrico profesor de matemáticas que recoñece a súa brillantez e pelexará sen descanso para conseguir o recoñecemento que o seu pupilo merece. Coa axuda de Hardy, o traballo de Ramanujan evoluciona de tal maneira que revolucionará as matemáticas e transformará a forma na que os científicos explican o mundo. 

Unha sorprendente e verdadeira historia dun intelecto único, cuxas teorías xurdiron desde a escuridade nun mundo ao bordo da guerra

Crítica en Otros Cines.
Crítica en Sensacine
Recensión en Cultura Joven.

Trailer:

No hay comentarios: